Insulinpumpkurs

13-15 september 2023
Med inriktning barn, tonåringar och unga vuxna

Till ansökan


24-25 oktober 2023
Grundkurs i insulinpumpbehandling för dig som arbetar på vuxenklinik

Till ansökan


18-19 december 2023
Grundkurs i insulinpumpbehandling för dig som arbetar på vuxenklinik

Till ansökan


Avgift

I avgiften ingår lunch/kaffe/tea med tilltugg, middag, kursmaterial samt kursintyg. För att få deltaga och få ersättning för kursavgiften ska Du lämna ansökan till Din huvudman.

Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas.

Mer information finns på insulinpumpkurs.se