Insulinpumpkurs

17-19 september 2024
Med inriktning barn, tonåringar och unga vuxna

Till ansökan


7-8 oktober 2024
Grundkurs för dig som arbetar på vuxenklinik

Till ansökan


5-6 december 2024
Grundkurs för dig som arbetar på vuxenklinik

Till ansökan


Avgift

I avgiften ingår lunch/kaffe/tea med tilltugg, middag, kursmaterial samt kursintyg. För att få deltaga och få ersättning för kursavgiften ska Du lämna ansökan till Din huvudman.

Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas.

Mer information finns på insulinpumpkurs.se