Insulinpumpkurs

5-7 september 2022
Med inriktning barn, tonåringar och unga vuxna

FULLBOKAD


20-21 oktober 2022
Grundkurs i insulinpumpbehandling för dig som arbetar på vuxenklinik

FULLBOKAD


5-6 december 2022
Grundkurs i insulinpumpbehandling för dig som arbetar på vuxenklinik

Till ansökan


Avgift

I avgiften ingår lunch/kaffe/tea med tilltugg, middag, kursmaterial samt kursintyg. För att få deltaga och få ersättning för kursavgiften ska Du lämna ansökan till Din huvudman.

Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas.

Mer information finns på insulinpumpkurs.se