GIF Gastroenterologi i Fokus

Anmälan till Gastroenterologi i Fokus

SJUKDOMAR I ÖVRE GASTROINTESTINALKANALEN

9-11 oktober 2017 på Sånga-Säby konferens utanför Stockholm

Syftet med kursen är att deltagarna på ett adekvat sätt skall lära sig handlägga de vanligaste sjukdomstillstånden i övre gastrointestinalkanalen. Kursen ingår i en serie av tre kurser där de två övriga behandlar sjukdomar i nedre gastrointestinalkanalen samt sjukdomar i lever, gallvägar och pankreas. Kurserna ges en gång per år med rullande teman enligt ovan. Kursen vänder sig i första hand till nyligen färdiga specialister inom medicinsk gastroenterologi och kirurgi samt ST-läkare i slutet av sin specialiseringsutbildning. Kursen arrangeras av Svensk Gastroenterologisk Förening. Takeda, Tillotts Pharma och Shire bidrar som sponsorer.

Kursen bedrivs i internatform och äger rum den 9-11 oktober på Sånga-Säby konferens utanför Stockholm. Kursavgiften 7000 kr exkl moms täcker kostnader för kost, logi, ev transfer till och från T-Centralen/Bromma flygplats samt kursmaterial. Övriga resor till och från kursen bekostas av deltagaren. Inbetalning av kursavgift görs mot faktura efter bekräftad plats. Sista anmälningsdag är 31 maj. Anmälda som gått tidigare kurser prioriteras deltagande, därefter ”först till kvarn”-principen.

 

Till anmälan


sponsorer