GIF Gastroenterologi i Fokus

Anmälan till Gastroenterologi i Fokus

SJUKDOMAR I NEDRE GASTROINTESTINALKANALEN

7-9 oktober 2019 på Sånga-Säby konferens utanför Stockholm

Syftet med kursen är att deltagarna på ett adekvat sätt skall lära sig handlägga de vanligaste sjukdomstillstånden i nedre gastrointestinalkanalen. Kursen ingår i en serie av tre kurser där de två övriga behandlar sjukdomar i övre gastrointestinalkanalen samt sjukdomar i galla, lever och pankreas. Kurserna ges en gång per år med rullande teman enligt ovan. Kursen vänder sig i första hand till nyligen färdiga specialister inom medicinsk gastroenterologi och kirurgi samt ST-läkare i slutet av sin specialiseringsutbildning. Kursen arrangeras av Svensk Gastroenterologisk Förening. Shire part of Takeda, Takeda och Tillotts Pharma bidrar som sponsorer.

Kursen bedrivs i internatform och äger rum den 7-9 oktober på Sånga-Säby konferens utanför Stockholm. Kursavgiften 7500 kr exkl moms täcker kostnader för kost, logi, ev transfer till och från T-Centralen/Bromma flygplats samt kursmaterial. Övriga resor till och från kursen bekostas av deltagaren. Inbetalning av kursavgift görs mot faktura efter bekräftad plats. Sista anmälningsdag är 31 maj.
Anmälningsförfarande, se instruktioner på sista sidan. Anmälda som gått tidigare kurser prioriteras deltagande, därefter ”först till kvarn”-principen.

Välkommen!

 

Till anmälan


sponsorer