Endokrindagarna 2023

Konferenser, kongresser, kurser

Genom din anmälan medger du att personuppgifterna du angett lagras och används av MeaConsulting för att hantera kurser, kongresser och konferenser genom namnbrickor, deltagarförteckning, utskick av utvärderingar och presentationer samt att uppgifterna lagras för att bjuda dig till kommande konferenser och möten samt eventuella nyhetsbrev. Om du inte anger annat ger vi, vid förfrågan, externa föreläsare och utställare en kopia av deltagarlistan för att de skall kunna anpassa sin föreläsning och utställning utifrån deltagarna vid kursen, konferensen, kongressen, mötet.

Dina uppgifter sparas så länge som vi tror du är intresserad av vår information eller tills du ber oss ta bort dina uppgifter.

Du medger även att bilder vid eventuell fotografering i samband med kursen, konferensen, kongressen, mötet kan publiceras på vår hemsida och/eller i sociala medier. Syftet är att marknadsföra kursen, konferensen, kongressen, mötet eller MeaConsulting samt för att hålla kontakten med målgrupp för kommande aktiviteter. Om du inte önskar bli fotograferad ber vi dig att ange detta eller prata med fotografen på plats. Du kan när som helts kontakta oss om du vill vi ska ta bort uppgifter.