Diabetesforum 2021

Sponsorer & Utställare

Diabetesforum hålls den 1-3 december 2021 på Svenska Mässan i Göteborg. Det här är årets stora mötesplats för alla som har intressen i diabetes och diabetesvård i Sverige. Alla medlemmar i de organiserande föreningarna, patienter, ämbetsmän, beslutsfattare, vårdpersonal, forskare och andra intresserade inom den svenska diabetessfären är representerade på plats.

Vi inbjuder dig att delta och interagera med cirka 1000 yrkesverksamma i området och har utökat Diabetesforum från 2 till 3 intressanta dagar i Göteborg!

Läs hela prospektet här

Hallplan

Kontakt

Fakturaadress


* Obligatoriskt fält